1.คูปองเงินคืน 10% ต่อรายการ(สูงสุด 60 Coins) เมื่อเติมเงิน Easy Pass ผ่าน ShopeePay (สำหรับลูกค้าใหม่)

รายละเอียดและเงื่อนไข

Terms & Conditions


2.คูปองเงินคืน 5% ต่อรายการ(สูงสุด 25 Coins) เมื่อเติมเงิน Easy Pass ผ่าน ShopeePay (สำหรับแคมเปญ 'Easy Pass Mission')

รายละเอียดและเงื่อนไข

Terms & Conditions


3.คูปองเงินคืน 10% ต่อรายการ(สูงสุด 50 Coins) เมื่อเติมเงิน Easy Pass ผ่าน ShopeePay (สำหรับแคมเปญ 'Easy Pass Mission')

รายละเอียดและเงื่อนไข

Terms & Conditions