1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

Promotion#1 - ผู้ใช้ใหม่จะได้รับ Coin Cashback 50% สูงสุด 50 Coins/ใบเสร็จ 1 ครั้ง ต่อบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับการชำระค่าสินค้าปลายทาง (COD) ผ่าน QR Code ของพนักงานจัดส่งพัสดุ Shopee Express, BEST Express หรือ Flash Express ทุกไรเดอร์ทั่วประเทศ และ J&T Express (เฉพาะพิ้นที่กรุงเทพมหานคร) (ทั้งการชำระผ่านแอปฯ ShopeePay หรือ Shopee)


Promotion#2 - ลูกค้าจะได้รับ Coin Cashback 30% สูงสุด 20 Coins/ใบเสร็จ สำหรับการชำระค่าสินค้าผ่าน QR Code กับ พนักงานจัดส่งพัสดุ Shopee Express, BEST Express หรือ Flash Express ทุกไรเดอร์ทั่วประเทศ และ J&T Express (เฉพาะพิ้นที่กรุงเทพมหานคร)(ทั้งการชำระผ่านแอปฯ ShopeePay หรือ Shopee)


Promotion#3.1 - สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Shopee Express/Flash Express Scan and Pay Voucher และใช้ Voucher ร่วมกับการชำระค่าสินค้าปลายทาง (COD) ด้วย ShopeePay Wallet ผ่าน QR Code ของพนักงานจัดส่งพัสดุ Shopee Express
(หรือ Flash Express กรณีพัสดุถูกจัดส่งแทน) (ทั้งการชำระผ่านแอปฯ ShopeePay หรือ Shopee)

ลูกค้าจะได้รับ ส่วนลด 50 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 51 บาท

**หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Shopee Express Scan and Pay voucher ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถใช้คูปองดังกล่าวกับทั้งไรเดอร์ Shopee Express และ Flash Express เพื่อรับส่วนลดดังกล่าว


Promotion#3.2 - สำหรับลูกค้าที่ซื้อ BEST Express Scan and Pay Voucher และใช้ Voucher ร่วมกับการชำระค่าสินค้าปลายทาง (COD) ด้วย ShopeePay Wallet ผ่าน QR Code ของพนักงานจัดส่งพัสดุ BEST Express (ทั้งการชำระผ่านแอปฯ ShopeePay หรือ Shopee)

ลูกค้าจะได้รับ ส่วนลด 25 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 26 บาท


Promotion#3.3 - ** ใช้ Voucher ได้กับ Shopee Express, BEST Express, Flash Express (ทุกไรเดอร์ทั่วประเทศ) และ J&T Express (เฉพาะพิ้นที่กรุงเทพมหานคร) เท่านั้น


Promotion#4 - ลูกค้าสามารถใช้ Shopee Coins เป็นส่วนลดยอดรวมที่ต้องชำระได้