หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ AirPay Call Center 02-118-9170