คุ้มสุดๆ เมื่อจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟผ่าน AirPay ประหยัดสูงสุด 90 บ.

ต่อที่ 1 ต่อที่ 2
หรือถ้ากลัวลืมจ่ายบิลแต่ละเดือน เชื่อมต่อการจ่ายบิลอัตโนมัติเลย
ขั้นตอนการเชื่อมต่อการตัดบิลอัตโนมัติ
วิธีสมัครมี 2 วิธี
วิธีที่ 1
เมื่อจ่ายบิลแล้วจะมี pop up ขี้นมาถาม ให้กดยืนยันตามภาพ
วิธีที่ 2
การตั้งค่าจากหน้าหลัก AirPay
1. เข้าเมนู Me ที่แถบด้านล่างขวามือ เลือก บิลของฉัน
2. เลือก ผู้ช่วยจ่ายบิล และ ตั้งค่าอีซี่บิล
3. เลือกบิลที่ต้องการตัด
4. เลือกวิธีการชำระเงิน
5. กดยืนยัน
6. จะขึ้นตัวอักษรสีเขียวเล็กๆด้านหลังว่า เปิดใช้งาน เป็นอันเสร็จสิ้น